نزدیک به ۹۰۰ خودرو همزمان با شب سال نو میلادی در شهرهای بزرگ فرانسه به آتش کشیده شد.
 
به گزارش دیجیزا، در سال گذشته و همزمان با شب سال نو میلادی ۲۰۲۱ نیز تعداد ۸۶۰ مورد خودرو در شهرهای مختلف فرانسه به آتش کشیده شده بود.

این خودروها بیشتر در حاشیه شهرهای بزرگ فرانسه به آتش کشیده می شود.

موضوع آتش زدن خودروها در فرانسه از سال ۱۹۹۰ و در پی اعتراضات به سیاست های اقتصادی دولت شکل گرفته و آغاز شده است.