آیا می دانستید چنین سیاراتی وجود دارند؟

گلایز ۵۸۱C:

Gliese 581c سیاره ای است که در منظومه Gliese 581 در حال گردش است. این دومین سیاره کشف شده در منظومه و سومین سیاره به ترتیب از ستاره است. با جرمی حداقل ۵.۵ برابر زمین، به عنوان ابر زمین طبقه بندی می شود.

GJ 1214B:

Gliese 1214 b یک سیاره فراخورشیدی است که به دور ستاره Gliese 1214 می چرخد ​​و در دسامبر ۲۰۰۹ کشف شد. ستاره مادر آن در فاصله ۴۸ سال نوری از خورشید و در صورت فلکی مارافسای قرار دارد.

GJ-504B

Gliese 504 b (اغلب به GJ 504 b کوتاه می شود) توسط ناسا به عنوان یک سیاره  مشتری مانند در نظر گرفته می شود، اگرچه بحث شده است که در عوض یک کوتوله قهوه ای است. این در سیستم آنالوگ خورشیدی ۵۹ در صورت فلکی گیسو (GJ 504) قرار دارد که با تصویربرداری مستقیم با استفاده از ابزار HiCIAO و سیستم اپتیک تطبیقی ​​AO188 در تلسکوپ ۸.۲ متری سوبارو رصدخانه Mauna Kea، هاوایی کشف شد.

HD- 189733b

HD 189733 b یک سیاره فراخورشیدی است که تقریباً ۶۴.۵ سال نوری (۱۹.۸ pc) از منظومه شمسی فاصله دارد و در صورت فلکی روباهک قرار دارد. ستاره شناسان در فرانسه در ۵ اکتبر ۲۰۰۵، سیاره ای را که به دور ستاره HD 189733 می چرخد، با مشاهده گذر آن از روی صورت ستاره کشف کردند. HD 189733 b با جرمی ۱۶.۲ درصد بیشتر از مشتری و شعاع ۱۳.۸ درصد بیشتر، به دور ستاره میزبان خود می چرخد. هر ۲.۲ روز یک بار با سرعت مداری ۱۵۲.۵ کیلومتر در ثانیه.

ترجمه از دیجیزا