بسیارند افرادی که علاقه بسیار ویژه‌ای به دنیای آبزیان و نگهداری ماهی‌ها در آکواریوم دارند. یکی از این افراد گویا فردی خوش ذوق است که ماشین فولکس خود را به آکواریومی زیبا تبدیل کرده.