دیجیزا/  نتایج یک پژوهش بین‌المللی روی طعم‌دهنده‌های مورد استفاده در ویپ یا سیگار الکترونیک، نشان می‌دهد که این مواد شیمیایی می‌توانند اعتیادآوری نیکوتین را بیشتر کنند.
ویپ یا سیگار الکترونیکی، افراد را وسوسه می‌کند که نیکوتین را با طعم‌های جدیدی نظیر سیب سبز یا سایر طعم‌های میوه‌ای و غیر میوه‌ای مصرف نمایند. به‌علاوه این روزها، ویپ های طعم دار بدون نیکوتین نیز طرفداران خاص خود را پیدا کرده‌اند. ولی از میان حدود 7000 ترکیب شیمیایی طعم‌دهنده، تنها تعداد بسیار معدودی از آن‌ها تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

نظر محققان آن است که با یا بدون نیکوتین، ویپ های طعم دار، مغز را در معرض خطرهای بالقوه‌ای ازجمله اعتیاد قرار می‌دهند.
در همین راستا و برای بررسی بیشتر این طعم‌دهنده‌ها، گروهی از محققان بین‌المللی تأثیر طعم‌دهنده سیب سبز موسوم به «فارنسین» را روی موش‌های آزمایشگاهی بررسی کرده‌اند که نتایج آن اخیراً در نشریه eNeuro منتشر شده است.

نتایج این بررسی‌ها نشان داد که اگرچه ماده طعم‌دهنده فارنسین، خود به‌تنهایی سیستم پاداش‌دهی را در مغز موش‌ها فعال می‌کند، اما هنگامی‌که با نیکوتین همراه گردد، این واکنش بیشتر می‌گردد.
این محققان همچنین میزان بیان گیرنده‌های نیکوتین و فعال‌سازی نورون‌ها را ارزیابی کردند. در این آزمایش‌ها، مشخص شد که فارنسین می‌تواند از طریق ترکیب با نیکوتین، فعال‌سازی گیرنده‌های نیکوتین را افزایش دهد. این ماده همچنین باعث می‌شود که گیرنده‌های مربوط به حساسیت زیاد، افزایش پیدا کنند. این اتفاق موجب می‌شود رفتار جستجوگری برای ماده تخمیرکننده افزایش یابد.

این‌ها همه حکایت از آن دارند که طعم‌دهنده‌های مربوط به سیگارهای الکترونیک یا ویپ، علیرغم تبلیغاتی که روی آن‌ها می‌شود بدون ریسک نبوده و می‌توانند تأثیرات نیکوتین را بدتر نمایند.