مرحله جدید فروش محصولات بهمن دیزل از هفته آینده آغاز خواهد شد.

بخشنامه ذیل از تاریخ یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰ صبح فعال خواهد شد.