دانشمندان چینی موفق به ساخت دوچرخه‌ی خودران شده اند که هوش مصنوعی به کاررفته در این دوچرخه، قابلیت شناسایی، ردیابی و حفظ تعادل را فراهم کرده است.

این دوچرخه‌ی بدون سرنشین می‌تواند دستورات صوتی را درک کند و تصمیمات مستقل بگیرد.