صدای پیشرانه دلنشین ابرخودروی زیبای فرانسوی، بوگاتی شیرون.