فضا اغلب ساکت است. داده‌های جمع‌آوری شده با تلسکوپ‌ها بیشتر به نمودارها، طرح‌ها و تصاویر بی‌صدا تبدیل می‌شوند. یک پروژه “مصوت سازی” که رصدخانه پرتو‌ایکس چاندرا ناسا و برنامه جهان یادگیری ناسا آن را هدایت می‌کنند، به شکل متفاوتی داده‌های غیر قابل شنیدن بعضی از قدرتمندترین تلسکوپ‌های جهان را به صدا تبدیل می‌کند. هر مصوت سازی تکنیک مخصوص به خود را برای ترجمه داده‌های کیهانی به صدا، به شکلی که انسان‌ها بتوانند بشنوند، دارد.

تایکو (Tycho):
از مرکز که آغاز کنیم، مصوت سازی بقایای اَبَرنواَختر تایکو به شکل دایره به سمت بیرون گسترده می‌شود. این تصویر شامل داده‌ پرتوایکس چاندرا است که رنگ‌های گوناگون آن نماینده باندهای فرکانسی کوچک که مرتبط با عناصر گوناگون بوده و در حال حرکت به سمت زمین یا در حال دور شدن از آن هستند. به عنوان مثال قرمز نشان‌دهنده آهن، سبز، سیلیکون و آبی نماینده گوگرد است. مصوت‌سازی با این رنگ‌ها هماهنگ می‌شود. نور قرمزتر نت‌های پایین‌تر و آبی و بنفش نت‌هایی با گام‌های بالاتر را می‌سازند.

رنگ‌های متفاوتی در بقایای ابرنواختر وجود دارد. اما نت‌های پایین‌تر و بالاتر (قرمز و آبی) نزدیک به مرکز متمرکز هستند و به رنگ‌های دیگر پیوسته‌اند (نت‌های محدوده متوسط) که به لبه بقایای ابر نواَختر اشاره می‌کند. سفید با تمام محدوده فرکانس نوری قابل مشاهده برای چاندرا مطابقت دارد. به نحوی که هرچه به سمت لبه بقایای ابرنواختر می‌رویم به بیشترین مقدار خود می‌رسد. این نور همچنین به شکل مستقیم‌تری به صدا تبدیل می‌شود. با تفسیر فرکانس‌های نور به عنوان فرکانس‌های صوتی و سپس تغییر آن‌ها تا۵۰ اکتاو پایین‌تر برای آن که در محدوده شنوایی انسان قرار گیرند.

مقادیر متفاوت آهن، سیلیکون و گوگرد در میان بقایای ابر‌نواختر با تبدیل این مقادیر به قله‌های فرکانسی پایین، متوسط و بالا در صدا قابل شنیدن می‌شود. منظره ستاره‌ها در تصویر به شکلی که هابل رصد کرده است به عنوان نت‌هایی بر روی یک چنگ با گامی که از طریق رنگ‌ها مشخص شده، نواخته می‌شوند.
داده‌های پروژه مصوت‌سازی را مرکز پرتوایکس چاندرا با همکاری برنامه جهان یادگیری ناسا هدایت می‌کنند. برنامه فعال‌سازی علم ناسا در تلاش است تا متخصصین علم ناسا را توانمند ساخته ‌و محتوای علمی ناسا را به طور موثری در محیط یادگیری وارد کند، به شکلی که برای همه سنین موثر باشد.

برگرفته از avastarco