زادروز «استیون هاوکینگ» فیزیکدان برجسته مبارک 
جالب است تاریخ تولد استیون هاوکینگ در روز ۸ ژانویه سال ۱۹۴۲ مقارن است با روز درگذشت گالیلیٔو گالیله، دانشمند ایتالیایی که دقیقا ۳۰۰ سال قبل از تولد هاوکینگ (سال ۱۶۴۲ میلادی) در سن ۷۷ سالگی چشم از جهان فرو بست.
به خاطر بیاور که به ستاره‌ها نگاه کنی و فقط زیر پاهایت را نگاه نکنی. سعی کن چیزی را که می‌بینی درک کنی و دربارۀ عوامل سازنده جهان به فکر فرو بروی، کنجکاو باش… 
 چند کتاب خوب از استیون هاوکینگ که خوندشون رو توصیه میکنم.
– تاریخچه زمان
-جهان در پوست گردو
-طرح بزرگ
-پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بزرگ

برگرفته از big.bangpage