دیجیزا/ محققان به تازگی دریافتند که گیاه شیرخشت که معمولا افراد به عنوان یک گیاه طب سنتی برای از بین بردن زردی در نوزادان می شناسند، می تواند در کنار خیابان و مناطق پرترافیک، آلودگی هوا را به خود جذب کند.
 به نقل از گاردین، گونه های گیاهی که در اطراف خود مشاهده می کنیم، هر کدام از مزایایی برخوردارند که شناخت و آگاهی از آنها می تواند اثرات مختلفی روی بالا بردن کیفیت زندگی آدمی داشته باشد.
محققان انگلیسی گیاهان بوته ای مختلفی را چون شیرخشت، زالزالک و سرو قرمز غربی در جذب آلودگی هوا مطالعه کردند. این کار تحقییقاتی به منظور کاهش مشکلات زیست محیطی مانند آلودگی هوا، جاری شدن سیل و گرمایش زمین و نیز تقویت مزایای باغ ها و فضاهای سبز انجام شده است.

آنها در این بررسی ها به این نتیجه رسیدند که بوته های پر برگ شیرخشت در مقایسه با دیگر گیاهان بوته ای در جذب آلودگی هوا مؤثرتر عمل کردند. در خیابان های اصلی شهر که معمولا ترافیک های سنگینی هم دارند، گونه های پربرگ تر و متراکم تر گیاه شیرخشت در جذب آلودگی بسیار مؤثرتر عمل می کنند.

تنها طی ۷ روز، یک گیاه بوته ای شیرخشت به طول یک متر می تواند میزان آلودگی یک خودرو را که طی ۸۰۵ کیلومتر از خود ساطع کرده، پاک کند. بنابراین، این گیاه برای کاشت در نقاط پرترافیک شهرهای بزرگ بسیار مناسب است اما در عین حال، محققان به کاشت انواع گیاهان در مناطق مختلف توصیه می کنند.

محققان همواره به دنبال ترکیبی از پوشش های گیاه هستند که بتوانند از مزایای آنها برای بهبود کیفیت محیط زیست محل زندگی انسان ها استفاده کنند. به عنوان مثال، پیچک های دیواری باعث خنک شدن ساختمان ها و زالزالک و گل مینا به کاهش بارندگی های شدید و کاهش خطر بروز سیل کمک می کنند.
 اگر این گونه های گیاهی در باغچه ها و فشاهای سبزی کاشته شوند که با چنین مشکلات زیست محیطی مواجه اند، به طور قابل توجهی می توانند با تغییرات آب و هوایی و رفع چالش زیست محیطی کمک کنند.