مطالعات جدید پژوهشگران نشان می دهد برخی آسیب ها و ضایعات مغزی که منجر به بهبودی خود به خود اعتیاد به دخانیات در انسان می شود، بخشی از یک شبکه مشترک مغزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
محققان در مطالعات جدید خود موفق به شناسایی شبکه مغزی شدند که منجر به وابستگی به دخانیات و اعتیاد به مواد مخدر می شود. این شواهد جدید و شناسایی اشتراک این شبکه در بین اعتیاد به مواد مختلف، یک هدف جدید بالقوه را برای درمان‌های عصبی اعتیاد نشان می ‌دهد.
اعتیاد به مواد یک بحران بهداشت عمومی و یکی از عوامل اصلی مرگ و میر به ویژه در میان جوانان است. درمان‌های تعدیل عصبی – مانند ضایعات جراحی مغز و اعصاب و تحریک مغز ، گزینه‌ های درمانی امیدوارکننده ‌ای برای این معضل هستند. با این حال، عدم وجود یک هدف درمانی روشن، اثربخشی آنها را محدود کرده است. ضایعات مغزی ناشی از آسیب، مانند سکته مغزی، در شرایط نادر می تواند منجر به بهبودی اعتیاد شود. بنابراین، ضایعاتی که منجر به یک مزیت درمانی می شوند، به طور بالقوه می توانند به شناسایی اهداف موثر برای درمان اعتیاد کمک کنند.
این موضوع باعث شد تا دو پژوهشگر به نام های جوهو جوتسا، مایکل فاکس و همکارانشان، اسکن های مغزی ۱۲۹ بیمار که ۶۰ درصد آن ها را مردان تشکیل داده و میانگین سنی مشارکت کنندگان نیز ۵۶ سال بود، مورد بررسی قرار دهند.
این افراد در زمان تجربه آسیب موضعی مغزی به سیگار معتاد بودند و ۳۴  نفر از آن ها متعاقباً بهبودی خود به خود به اعتیاد را تجربه کردند. در حقیقت محققان دریافتند این افراد به راحتی و بلافاصله پس از آسیب دیدن بخشی از مغزشان، بدون هیچ شواهدی از هوس یا تلاش برای استفاده مجدد از سیگار، مصرف آن را ترک کردند.
 محققان در این مطالعات نشان دادند که اگرچه ضایعات مرتبط با بهبودی در مکان‌های متعددی در مغز رخ داده‌ا ند، اما می ‌توان همه آنها را در یک شبکه مغزی خاص ترسیم کرد. این شبکه در سایر مواد سوء مصرف در گروه های مستقل از افراد مبتلا به ضایعات مغزی قابل تکرار بود. این تاثیر شامل افرادی با کاهش خطر اعتیاد به الکل و گزارش های موردی از ضایعاتی بود که اعتیاد به موادی غیر از نیکوتین را مختل کرد.
 نویسندگان نتیجه می‌گیرند که این یافته‌ ها یک شبکه مغزی مشترک برای اعتیاد در مواد مختلف سوء مصرف را نشان می ‌دهد و به طور بالقوه اهداف جدیدی را برای درمان‌ های نورومدولاسیون با هدف درمان اعتیاد شناسایی می‌ کند. به گزارش دیجیزا، با این حال، محققان تاکید کردند که تحقیقات بیشتری به ویژه در مورد عوارض جانبی بالقوه ای که ممکن است با این اهداف مرتبط باشد، مورد نیاز است.
شرح کامل این مطالعه در آخرین شماره مجله تخصصی  Nature Medicine منتشر شده است.