طبق اطلاعات هاد* جنگنده ، این جنگنده در ارتفاعی بین ۱۰ تا ۱۱ کیلومتری و با سرعت ۱۰۰۰ کیلومتر بر ساعت و با نوزآپ ۲۰ درجه در حال حرکت است.

روی هاد جنگنده سلاحی که برای شلیک انتخاب شده موشک هدایت فعال راداری R-77-1 (نسخه مدرن تر آر ۷۷ که از سال ۲۰۱۵ وارد خدمت شده) و تایمر کنار آن نشان دهنده زمانی است که موشک می تواند به دنبال هدف برود.

این موشک بردی در حدود ۱۱۰ کیلومتر داشته و بیشینه سرعت آن به ۴ ماخ می رسد.

در نهایت خلبان پس از کسب اجازه از دو ایستگاه مختلف ( احتمالا ایستگاه کنترل زمینی و هوایی) سه موشک R-77-1 را به سمت هدفی که دقیقا پشت سرش قرار دارد شلیک می کند و موشک ها بلافاصله بعد شلیک با یک چرخش تند به سمت هدف پشت سر جنگنده می روند که روی هاد به شکل لوزی مشخص است.

احتمالا هدف پشت سر این جنگنده توسط یک رادار زمین پایه یا آواکس روس ها در اختیار سوخو ۳۵ قرار گرفته و موشک های آر ۷۷ به سمت موقعیت آن شلیک می شوند تا در محدوده حضور هدف با سیکر رادار فعال خود روی آن قفل کرده و بدان حمله کنند.

خلبان سوخو ۳۵ با این کار از ریسک درگیری نزدیک با هدفی که آن را دنبال می کند ( به احتمال زیاد میگ ۲۹ اکراینی) دوری می کند زیرا اگر به سمت عقب خود بچرخد ، با جنگنده ای که آن را دنبال می کند شاخ تو شاخ شده و خیلی سریع وارد نبرد نزدیک و داگفایت می شود در حالی که در این حالت در حمله ای خارج از میدان دید و بدون وارد شدن به نبرد نزدیک و داگفایت ، جنگنده اکراینی را در پشت سرش هدف قرار می دهد.

بعد از شلیک موشک ها سوخو ۳۵ تغییر مسیر می دهد و طبق گفتگوهای خلبان با ایستگاه کنترل ، اصابت ها تایید می شود.
____________

*نمایشگر روبرویی (به انگلیسی: Head-up display) یا هاد نمایشگری فرانما است که اطلاعات را در جلو دید و منظر بیننده، بدون اینکه بیننده مجبور باشد جایی دیگر را بنگرد، نمایش می‌دهد. نمایشگرهای جلو-سری در آغاز برای هواپیماهای نظامی طراحی شده بودند، ولی هم‌اکنون در هواپیماهای تجاری،تانک و وسایل دیگر از جمله خودروها نیز استفاده می‌شوند.