دیجیزا/ این راسوی پا سیاه (black-footed ferret) با نام  الیزابت آن  با استفاده از سلول های منجمد شده  ویلا ، دیگر راسوی پا سیاه که بیش از ۳۰ سال پیش درگذشت، به زندگی آورده شد. نورین والش  از دست اندرکاران شبیه سازی  الیزابت  گفت: اگرچه این تحقیقات مقدماتی است، اما اولین شبیه سازی یک گونه بومی در حال انقراض در آمریکای شمالی است و ابزاری امیدوار کننده برای تلاش های مستمر برای حفاظت از راسوی پا سیاه فراهم می کند.

ترجمه اختصاصی از دیجیزا