نحوه باز شدن ۵ لایه آفتابگیر تلسکوپ فضایی جیمز وب در فضای میان سیاره ای. این آفتابگیر به اندازه یک زمین تنیس وسعت دارد.