خودروی شگفت‌انگیز بی ام وکه قادر است در هر لحظه تغییر رنگ بدهد.