قابلیت جدید تسلا که مگافون نام دارد باعث می‌ شود که رانندگان از طریق بلندگو‌ های خارجی با عابران پیاده در ارتباط باشند.

تسلا به عنوان بخشی از به روز رسانی تعطیلات خود قابلیتی را ارائه کرده که مگافون نام دارد. در قابلیت مگافون با فشار دادن یک دکمه، هر چیزی که رانندگان می‌گویند از طریق بلندگو‌های خارجی منتشر می‌شود. Electrek که برای اولین بار در مورد این به روز رسانی گزارش داد، خاطرنشان می‌کند که بلندگو‌های خارجی از سال ۲۰۱۹ تنها در تسلا در دسترس هستند و در ابتدا قرار بود به عنوان یک سیستم هشدار عابران پیاده عمل کنند.

شرکت تسلا ویدئویی را در ارتباط با این قابلیت در توئیتر به اشتراک گذاشت. در ویدئوی منتشر شده تسلا یک بابانوئل را نشان می‌دهد که هنگام گذر از خیابان هدیه اش را به زمین می‌اندازد و راننده با استفاده از قابلیت مگافون فریاد می‌زند که «ببخشید، چیزی را انداختی» و بابانوئل متوجه ماجرا می‌شود. این قابلیت از این جهت که می‌تواند در مواقع خطر به عابران هشدار دهد، قابلیت بسیار مفیدی است، اما از جهتی نیز می‌تواند مزاحمت‌هایی را برای عابران ایجاد کند.