دیجیزا/ در دوران همه‌گیری «کوید-۱۹» یکی از کلماتی که بیش از همه می‌شنویم «سیستم ایمنی» بدن انسان است. در واقع خط مقدم درگیری با این ویروس دستگاه ایمنی بدن است. سیستم ایمنی پس از مغز، پیچیده‌ترین جزء سازنده بدن انسان است. این سیستم از شبکه‌ای پیچیده از سلول‌ها و بافت‌ها تشکیل یافته که وظیفه بازرسی و کنترل و مقابله با عوامل خارجی بیماری‌زا نظیر ویروس‌ها، باکتری‌ها، انگل‌ها و غیره را بر عهده دارد. 
اما این ساختار پیچیده یعنی سیستم ایمنی بدن انسان چگونه با عوامل بیماری‌زا مقابله می‌کند؟ ساز و کار آن چیست؟
در این ویدئو به زبان ساده و با گرافیک طرز کار سیستم ایمنی شرح داده می‌شود.

مجله علم روز
@ScienceToday_ir