سوپرشارژرها به منظور افزایش راندمان پیشرانه خودروها استفاده می‌شوند، اما این قطعه به چه انداره قدرت موتور را افزایش می‌دهد؟

سوپرشارژرها به فشرده کردن جریان هوای ورودی به موتور و سپس تزریق آن، موجب افزایش قدرت و راندمان آن می‌شود. هوای بیشتر به این معناست که سوخت بیشتری می‌تواند با هوای بیشتری ترکیب شود و همین امر موجب کارکرد بهتر پیشرانه می‌شود. می‌توان با اضافه کردن سوپرشارژرها به موتور خودروهای قدیمی به میزان قابل ملاحظه‌ای قدرت آن را افزایش داد که البته با هزینه‌های زیادی همراه است.

* اما سوال این است که این قطعه تا چه میران قدرت پیشرانه را افزایش می‌دهد؟

فشار هوا در سطح دریا چیزی حدود ۱۴.۷ “psi” است و یک سوپرشارژر به طور معمول می‌تواند بین ۶ تا ۹ psi به این فشار اضافه کند که چیزی حدود ۵۰ درصد است. همانطور که گفته شد، هوای بیشتر برابر با ترکیب آن با هوای بیشتر و در نتیجه تولید نیروی بیشتر است.

در تئوری، یک سوپرشارژر می‌تواند قدرت موتور (اسب بخار) را با میزان ۵۰ درصد بیشتر کند اما چرا هیچ شرکت‌های سازنده این تضمین را نمی‌دهد؟ این امر چندین دلیل دارد. از جمله آن‌ها نوع سوپرشارژر، کیفیت آن و همچنین نوع پیشرانه خودرو است.

معمولا خودروهایی که خود شرکت سازنده بر روی آن‌ها سوپرشارژر نصب می‌کند، راندمان بیشتری نسبت به آن‌هایی خواهد داشت که به صورت جداگانه بر روی موتور نصب شده است.