دیجیزا/ کوتوله‌های قهوه‌ای که گاهی با نام “ستاره‌های ناموفق” شناخته می‌شوند، می‌توانند با سرعت ۳۲۰ هزار کیلومتر بر ساعت چرخش کنند، اما سرعت این چرخش دارای محدودیت هایی است.
دانشمندان با استفاده از داده‌های تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا، سه کوتوله قهوه‌ای با بیشترین سرعت چرخش را کشف کردند. آن‌ها از بسیاری از سیارات پرجرم‌تر هستند اما به قدری سنگین نیستند تا مانند ستاره‌ها بدرخشند.

اگرچه کوتوله‌های قهوه‌ای به اندازه سیارات و ستاره‌ها برای مردم شناخته شده نیستند، اما تصور می‌شود که در کهکشان ما میلیاردها کوتوله قهوه‌ای وجود داشته باشد.
در مقاله‌ای که در مجله Astronomical Journal منتشر شد، تیمی که اندازه‌گیری‌های جدید سرعت را انجام داده‌اند، توضیح می‌دهند که این سه چرخنده پرسرعت احتمالا در حال رسیدن به حد سرعت چرخش کوتوله‌های قهوه‌ای هستند، سرعتی که فراتر از آن باعث از هم پاشیدنشان می‌شود.

قطر این کوتوله‌های قهوه‌ای پرسرعت تقریبا مشابه قطر مشتری است، اما جرم آن‌ها بین ۴۰ الی ۷۰ برابر جرم مشتری تخمین زده می‌شود. هرکدام از این کوتوله‌ها حدود یک بار در ساعت می‌چرخند، این درحالی است که سریعترین کوتوله‌های قهوه‌ای شناخته شده هر ۱.۴ ساعت یکبار می‌چرخند و خود مشتری هر ۱۰ ساعت یک بار می‌چرخد. براساس اندازه آن‌ها، این بدان معنی است که بزرگترین عضو این سه‌ کوتوله قهوه‌ای بسیار سریع و با سرعتی بیش از ۱۰۰ کیلومتر در ثانیه می‌چرخد.

کوتوله‌های قهوه‌ای نیز مانند سیارات و ستاره‌ها، هنگام شکل گیری درحال چرخش هستند و با سرد و منقبض شدن سرعت چرخش آن‌ها بیشتر می‌شود. دانشمندان حدود ۸۰ کوتوله قهوه‌ای را اندازه‌گیری کرده‌اند و دریافتند که دوره تناوب چرخش آن‌ها از کمتر از ۲ ساعت الی ۱۰ ساعت متفاوت است.

با مطالعات انجام شده دانشمندان متوجه شدند که سرعت این کوتوله قهوه‌ای سه‌گانه تقریبا یکسان است؛ حدود یک چرخش کامل در ساعت.
دانشمندان فکر می‌کنند که همه اعضای این سه‌گانه سریع، به محدودیت سرعت در چرخش کوتوله‌های قهوه‌ای رسیده‌اند. به طوری‌که فراتر از این سرعت یک کوتوله قهوه‌ای می‌تواند از هم بپاشد.

برگرفته از avastarco
منبع: NASA