وظیفه سنسور سرعت چرخ این است که به طور مداوم سرعت چرخش هر لاستیک را نظارت کرده و به ماژول کنترل ABS گزارش دهد.
 
سنسور سرعت چرخ که به آن «حسگر ABS» نیز می‌گویند، بخشی از سیستم ترمز ضد قفل (ABS) است و روی لاستیک‌ها (نزدیک روتور‌های ترمز برای لاستیک‌های جلو و در محفظه انتهای عقب برای لاستیک‌های عقب) قرار دارد.

وظیفه سنسور سرعت چرخ این است که به طور مداوم سرعت چرخش هر لاستیک را نظارت کرده و به ماژول کنترل ABS گزارش دهد. ABS یک سیستم ایمنی است که از سر خوردن خودروی شما هنگام ترمزگیری جلوگیری می‌کند. هنگامی که ترمز اعمال می‌شود، ماژول کنترل ABS داده‌های سرعت را از سنسور سرعت می‌خواند و فشار صحیح را به هر چرخ می‌فرستد تا از هر گونه لغزش (قفل شدن چرخ ها) جلوگیری کند.

در خودرو‌هایی که دارای روتور در هر لاستیک هستند، هر تایر یک سنسور سرعت نیز خواهد داشت. در خودرو‌هایی که دارای درام عقب هستند (به جای روتور)، تایر‌ها دارای یک سنسور در عقب و دو سنسور در جلو خواهند بود. هنگامی که یک یا چند مورد از این سنسور‌ها معیوب باشند، چراغ هشدار ABS روشن می‌شود و ABS غیرفعال می‌شود. همچنان می‌توانید سرعت خودروی خود را کم کرده و متوقف کنید، اما ممکن است هنگام ترمز کردن، لاستیک‌ها سر بخورند. 

TCS (سیستم کنترل کشش) به همان سنسور‌های سرعت چرخ ABS متکی است، بنابراین تعویض سنسور‌ها می‌تواند هر دو سیستم را تعمیر کند. هر چرخ حداقل یک سنسور سرعت دارد، بنابراین ممکن است تنها یکی از سنسور‌ها نیاز به تعویض داشته باشد. گاهی اوقات سنسور‌ها به دلیل کثیف بودن کار نمی‌کنند که در این حالت، مکانیک سنسور را به جای تعویض، با تمیز کردن آن تعمیر می‌کند.

بدون سنسور‌های سرعت چرخ، ABS و TCS کار نمی‌کنند. این سیستم‌ها به اطلاعات حسگر‌های سرعت چرخ متکی هستند. سنسور‌ها به ABS می‌گویند که چه زمانی قفل ترمز‌ها را باز کند تا از سر خوردن جلوگیری کند و به TCS می‌گویند چه زمانی نیرو را به چرخ‌های مختلف تقسیم کند تا شما کنترل خودروی خود را حفظ کنید. بدون سنسور‌های سرعت چرخ، ABS و TCS اطلاعات مورد نیاز خود را ندارند و بنابراین خاموش می‌شوند و خودروی شما را بدون دو ویژگی ایمنی اصلی باقی می‌گذارد.