بیگ بنگ/ ‌نتایج جدید ماموریت فضاپیمای جونو نشان می‌دهد که در سیاره مشتری “صاعقه‌های کم عمق” رخ می‌دهد. این صاعقه‌ها یک شکل غیرمنتظره از تخلیه الکتریکی هستند که از محلول بی‌نظیر آمونیاک – آب ناشی می‌شوند. ⁣
این انیمیشن بیننده را به سفری شبیه‌سازی شده به درون طوفان‌های الکتریکی مشتری می‌برد. یافته‌های جدید حاکی از رعد و برق‌های شدید و طوفان‌های سنگین در این غول گازی است و احتمالا تگرگ‌هایی غنی از آمونیاک، در این سیاره می‌بارد. به گفته محققان این ابرهای قارچ مانند آمونیاک و آب را در اتمسفر بالایی سیاره ربوده و آنها را به اعماق جو مشتری می‌رسانند.
جو بالایی مشتری شامل ابرهایی از آمونیاک، هیدرو سولفید آمونیاک – آب است، اما اقیانوسی از هیدروژن مایع هسته این سیاره را محاصره کرده و جو آن بیشتر شامل هیدروژن و هلیوم است. دانستن اجزای جو مشتری و نحوه‌ی کار درونی این سیاره به ما امکان می‌دهد تا تیٔوری‌های مربوط به جو سیارات ِ دیگر را نیز توسعه دهیم