دیجیزا/در مقیاس کیهانی، تاریخ بشر به اندازه یک چشم بهم زدن است. با فشرده کردن عمر ۱۳.۸ میلیارد ساله‌ی کیهان، متوجه می‌شویم که گونه‌ی بشر چقدر جوان است.⁣

هر ثانیه این ویدئوی ده دقیقه‌ای از تکامل کیهان، معادل ۲۲ میلیون سال است و بشر تا کسری از آخرین ثانیه هم ظاهر نمی‌شود.⁣

برگرفته از اینستاگرام science_technology_world’s