در این ویدئو ستارگان کهکشان مارپیچی مثلث را می‌بینیم که همچون ذرات شن در یک ساحل هستند. این کهکشان در فاصله‌ی ۳ میلیون سال نوری از ما قرار دارد و در گروه محلی کهکشان‌های همسایه راه شیری واقع شده است.
گروه محلی شامل بیش از ۵۰ کهکشان است که توسط نیروی گرانشی به یکدیگر مقید شده‌اند. بزرگترین اعضای آن، کهکشان آندرومدا، کهکشان راه شیری و کهکشان مثلث هستند. اعضای باقی مانده، کهکشان‌های کوتوله‌ای هستند که هر کدام به دور یکی از ۳ کهکشان بزرگتر گردش می‌کنند.
این در حالی است که در جهان قابل مشاهده که وسعتی ۹۳ میلیارد سال نوری دارد، بیش از ۲ تریلیون کهکشان وجود دارد. کیهان بطور وصف‌ناپذیری عجیب است و مغز هر متفکری را به چالش می‌کشد.