آسمان بیکران بالای سر ما مملو از اجرام کیهانی با ویژگی‌های متفاوت است. یکی از این اجرام که توانایی به چالش کشیدن درخشندگی ستارگان دیگر را نیز دارد، به تازگی کشف شده است.

اخترشناسان که در پی یافتن سیارات فراخورشیدی داده‌های ماهواره‌ای «TESS» را بررسی می‌کردند، به جسمی با ویژگی‌های عجیب برخورد کردند: جسمی که میزان روشنایی آن متغیر است و همانند ستاره‌ای رفتار می‌کند که درحال کسوف است. آن‌ها این ستاره را «TIC 400799224» نامیدند و پس از انجام تجزیه و تحلیل‌های بیشتر دریافتند، در واقع آنچه مشاهده شده است یک سیستم دوتایی از ستاره‌ها است که یکی از آن‌ها توسط جسم مرموز دیگری در حال چرخش است. محققان گمان می‌کنند که یک سیارک بزرگ یا حتی سیاره‌ای کوچک در حال انتشار ابرهایی از جنس غبار است. این ابرها سبب می‌شوند تا نور ستاره‌ها از دید ما متغیر باشد.

TESS که در سال ۲۰۱۸ به فضا پرتاب شد، وظیفه یافتن سیارات فراخورشیدی – جهان‌های فراتر از منظومه شمسی – را دارد. این سیارات از مقابل ستاره‌های میزبان خود عبور می‌کنند و باعث کاهش روشنایی ستاره و بدین ترتیب دشوار شدن شناسایی آن می‌شوند. TESS تاکنون ۱۷۲ سیاره فراخورشیدی کشف کرده است. ۴۷۰۳ سیاره دیگر نیز در انتظار تجزیه و تحلیل‌های بیشتر هستند تا وضعیت آن‌ها مشخص شود. شناخت این جهان‌های بیگانه به دانشمندان سیاره‌شناسی کمک می‌کند تا جمعیت سیاره‌های جهان و تنوع آن‌ها را تخمین بزنند.


  
به نظر می‌رسد TIC 400799224 یک ستاره دوتایی است که به دور یکدیگر می‌چرخند. براساس این مقاله، ستارگان حدود ۳۰۰ واحد نجومی از هم فاصله دارند – یک واحد نجومی میانگین فاصله زمین تا خورشید است. تیم تحقیقاتی هنوز مطمئن نیست که کدام ستاره میزبان شی مرموزی است که باعث کاهش روشنایی ستاره دیگر می‌شود. کم نور شدن ستاره تقریبا هر ۱۹.۷۷ روز یکبار اتفاق می‌افتد. اما نکته قابل توجه آنجاست که طول این دوره، شدت روشنایی و شیب نمودار تغییرات آن در هر دوره بسیار متفاوت از دوره پیشین است.

متناوب بودن این پارامترها، محققان را به این باور می‌رساند که این ستاره در کنترل جسمی چرخان است. سپس آن‌ها با مشاهده مقادیر کمینه که در این پارامترها بدست می‌آوردند، حدس زدند که محتمل‌ترین عامل وجود ابری از جنس گرد و غبار است که به صورت پراکنده منتشر می‌شود. تحقیقات این تیم در مجله «Astronomical» منتشر شده است.

چیزی که TIC 400799224 را بسیار عجیب می‌کند، سایز بزرگ ابرهای گرد و غبار است. این ابرها اندازه‌ای بزرگتر از حالت معمول دارند. ستاره‌شناسان گمان می‌کنند این ابرها از فروپاشی آهسته جسمی – شاید یک سیاره کوتوله – در خارج از منظومه شمسی بوجود آمده باشند، اما هنوز اطلاعات دقیقی در مورد این منبع موجود نیست.