طی سال های اخیر و با تغییر رویکرد دولت های جهان به سمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر و پاک، استفاده از انرژی اتمی اهمیت زیادی یافته و در این میان روسیه مدعی شده که  ده سال جلوتر از رقبای خود در زمینه راکتورهای هسته ای سریع نوترونی است.

یکی از مدیران ارشد شرکت فضایی روس اتم مدعی شد روسیه دارای تخصص و فناوری منحصر به فردی است که در طول عملیات طولانی مدت واحد های انرژی هسته ای با راکتور های سریع هسته ای BN-600 و BN-800 در نیروگاه بلویارسک در منطقه Sverdlovsk به دست آمده است.

بر این اساس اوگنی آداموف، مدیر علمی پروژه  Proryv به معنی  نفوذ،  در شرکت دولتی روس اتم روز سه شنبه گفت که روسیه یک دهه از سایر کشورها در زمینه توسعه راکتورهای هسته ای سریع نوترونی جلوتر است.

وی در این رابطه افزود: از نظر راکتورهای سریع نوترونی، ما حدود ده سال از بقیه جهان جلوتر هستیم. با این حال، سرعت توسعه رقبای ما بسیار سریع است و در صورت عدم ادامه این مسیر و توسعه دانش این حوزه، در خطر از دست دادن این موقعیت هستیم.