صدا و سیما/ در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، فناوری جدیدی بومی شده که معضل کمبود آب در برخی از استان‌ها را برطرف می‌کند.
هزینه ساخت این دستگاه که قابلیت تامین آب شرب یک روستای ۵۰۰ نفره را دارد، یک سوم نمونه های خارجی است.
دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: این سازمان آمادگی دارد فناوری تولید این دستگاه را در اختیار دستگاههای ذیربط برای رفع مشکل کم آبی مناطق جنوبی کشور قرار دهد.
هزینه یک لیتر آب تولید شده با دستگاه مذکور کمتر از هزینه خرید یک لیتر آب معدنی در فروشگاه هاست.
گزارش آقای کیایی را ببینید