به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، رتبه بندی جهانی QS که در زمره ۳ سیستم برتر ارزیابی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی محسوب می‌شود، نتایج مرتبط با عملکرد بالغ بر ۱۴۰۰ دانشگاه برتر جهان را منتشر کرد.
دانشگاه صنعتی شریف با پیشرفت ۱ پله‌ای نسبت به سال ۲۰۲۲ در جایگاه ۳۸۰ جهان قرار گرفت و در میان همه دانشگاه‌های ایرانی رتبه نخست را کسب کرد.

تنها ۶ دانشگاه از ایران در این رتبه بندی لحاظ شده‌اند. دانشگاه صنعتی شریف که از سال ۲۰۱۲ در این سیستم رتبه بندی قرار گرفته است، روندی صعودی را طی کرده و در بین همه دانشگاه‌های ایرانی و در همه ادوار حضور، توانسته است در سال ۲۰۲۲ با کسب رتبه ۳۸۱ و در سال ۲۰۲۳ با رتبه ۳۸۰، موفق‌ترین رکورد‌ها را ثبت کند. با اینکه دانشگاه صنعتی شریف در زمره دانشگاه‌های جامع نیست و دانشگاه تخصصی محسوب می‌شود، کسب این رکورد جدید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.