نگاهی گذرا به شاسی بلند الکتریکی جذاب جیلی با نام Geometry E مدل ۲۰۲۲