در اینجا تصویری از خورشیدگرفتگی پاره‌ای (جزیی) ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ را بر فراز بیابان آتاکامای شیلی می‌بینیم. عکس در شهرستان “سن پدرو د آتاکاما”، بر فراز “وایه دلا لونا” (دره‌ی ماه) گرفته شده. این نزدیک جایگاه آرایه‌ی بزرگ میلیمتری/زیرمیلیمتری آتاکاما (آلما) است که رصدخانه‌ی جنوبی اروپا (اِسو) آن را به نمایندگی از همبازهای اروپایی خود در آن دارایی مشترک و همکاری دارد.

در تصویر می‌توانید پیوندی از یک رشته نما را ببینید که روند خورشیدگرفتگی را نشان می‌دهد: با ورود ماه به خط دید ما از خورشید، بخشی از خورشید پشت ماه پنهان می‌شود، گویی بخشی از آن از دید ما بریده شده است. ثبت سرتاسر این رشته-نماها تنها ۵۴ دقیقه به درازا کشید و بینندگان در این چشم‌انداز را که انتظار غروبی همیشگی برای خورشید داشتند به گونه‌ی خوشایندی غافلگیر کرد.

دره‌ی ماه هم غرق در تابش غبارآلود این غروب آتشفشانی بود. ولی این غبار خاکستر دستاورد کدام آتشفشان بود؟ پاسخ، آتشفشان هونگا تونگا است که در دسامبر ۲۰۲۱ فوران کرد. این خاکستر در بلندای جو به دام افتاده و با پدید آوردنِ یک پرتوی ملایم سپیده‌دم-مانند، حس نامعمولی مانند سیاره‌ی بهرام (مریخ) را به چشم‌انداز بخشیده است.

منبع: ۱star7sky.com