طی یکسال گذشته و در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تحریم های وضع شده از سوی غرب علیه این کشور، همکاری های بین المللی فضایی روسیه تحت تاثیر قرار گرفته و در ابتدا روسیه تهدید کرد از مشارکت در اداره ایستگاه فضایی بین المللی خارج شده و سپس با یک عقب نشینی ضمنی خبر از همکاری برای دو سال آینده داده و در نهایت روز گذشته اعلام کرد تا انتهای فعالیت ایستگاه فضایی بین المللی در آن باقی خواهد ماند.

آژانس فضایی روسیه روز سه شنبه اعلام کرد: شورای علمی و فنی شرکت این مجموعه، تصمیمی را برای تمدید فعالیت بخش روسی ایستگاه فضایی بین المللی تا سال ۲۰۲۸ تصویب کرده است.

گفتنی است، پیش از این اعلام شده بود ایستگاه فضایی تا پایان دهه فعلی میلادی و احتمالا در سال ۲۰۲۸ بازنشسته خواهد شد. بر این اساس آژانس فضایی روسیه در بیانیه ای اعلام کرد طی جلسه ای با هیئت رئیسه شورای علمی فنی ، تصمیم شورای طراحان ارشد برای تمدید عمر بخش روسی ایستگاه فضایی بین المللی تا سال ۲۰۲۸ را بررسی و تصویب کرد.

در این نشست، مدیر آژانس فضایی روسیه، شرکت ها و سازمان های آکادمی علوم این کشور و پیمانکاران پروژه ایستگاه بین المللی فضایی، حضور داشتند. شرکت کنندگان در این نشست به طور ویژه در مورد وضعیت فنی بخش روسیه در ایستگاه مداری و اقدامات لازم برای افزایش عمر سرویس، تامین نیازهای پزشکی و گسترش برنامه تحقیقات کاربردی بحث و گفتگو کردند.

در این بیانیه آمده است: بر اساس نتایج نشست شورای علمی فنی، آژانس فضایی روسیه اسنادی را برای درخواست از دولت این کشور برای تمدید عمر سرویس بخش روسیه در مدار زمین تا سال ۲۰۲۸ آماده خواهد کرد.

 شورای طراحان ارشد در جلسه خود در شرکت سازنده راکت های فضایی انرجیا در اوایل فوریه توصیه کردند که عمر سرویس بخش روسیه در ایستگاه بین المللی فضایی را تا سال ۲۰۲۸ افزایش دهند.

یوری بوریسف، مدیر آژانس فضایی روسیه در نوامبر سال گذشته به رسانه های خبری گفت که مدت مشارکت روسیه در پروژه ایستگاه فضایی بین المللی به شرایط فنی بخش روسی، بازه زمانی استقرار ایستگاه مداری جدید روسیه، آغاز پروازهای فضایی به مدارگرد ملی و برخی عوامل دیگر بستگی دارد.