پیشرفت هوش مصنوعی تا سطوح انسانی همواره یکی از موضوعات جذاب و پرمخاطب کتاب‌ها و فیلم‌های سینمایی در سال‌های اخیر بوده است.

اخیرا بلیک لموین یکی از مهندسان شرکت گوگل پس از صحبت با یک ربات در موضوعات مختلف، ادعا کرده است این ربات که «لامدا» نام دارد دارای احساس است.

اگرچه نخستین واکنش شرکت گوگل رد این ادعا و تعلیق این کارمند از کار بود اما سوالات زیادی را در ذهن علاقمندان هوش مصنوعی ایجاد شد.

اما آیا ربات‌ها و هوش مصنوعی می‌توانند دارای احساس باشند؟