تلسکوپ فضایی هابل، با نگاهی به ۱۳ میلیارد سال پیش تصویری از کیهان اولیه را ارائه می‌کند که نمایانگر کهکشان‌های بی‌شماری در یک منطقه کوچک از آسمان است. کهکشان‌ها اجرام بنیادی قابل‌مشاهده کیهان هستند، هرکدام مجموعه‌ای از ستاره‌ها، سیارات، گاز، غبار و ماده تاریک هستند که با نیروی جاذبه کنار هم نگه داشته شده‌اند. مشاهدات هابل شناخت عمیقی از نحوه تشکیل، رشد و تکامل کهکشان‌ها را در طول زمان در اختیار ما قرار می‌دهند. ستاره‌شناس هم‌نام تلسکوپ هابل، ادوین هابل، مطالعه‌ی کهکشان‌ها را صرفاً بر اساس ظاهر آن‌ها شروع کرد. او کهکشان‌ها را به سه شکل پایه‌ای دسته‌بندی کرد: کهکشان‌های بیضوی، مارپیچی و نامنظم. دسته‌بندی اولیه ادوین هابل که نمودار دوشاخه‌ای هابل نامیده می‌شود، امروزه هنوز هم مورداستفاده قرار می‌گیرد.

برگرفته از avastarco