تزئین عجیب خودروی پراید به شکل پارک در مشهد

منبع: کانال اخبار مشهد