دیگنیتی پرایم امروز دوشنبه مورخ ۲۳ آبان ماه در بورس کالا عرضه شد. این محصول با دو رنگ سفید و مشکی به فروش رسید.

قیمت پایه دیگنیتی پرایم در این نوبت از عرضه در بورس کالا ۸۲۱ میلیون و پانصدهزار تومان در نظر گرفته شده است.

پیش از این نیز دیگنیتی پرایم سه دوره در بورس کالا عرضه شده که با استقبال مصرف کنندگان این خودرو روبرو گردید. 

این خودرو در معامله امروز خود در بورس کالا در رنگ سفید تریم مشکی با قیمت پایه ۱ میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان معامله شد.

همچنین رنگ مشکی تریم مارون نیز با قیمت پایه ۱ میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان معامله گردید.