این دوچرخه برقی ۵۰ کیلومتر بر ساعت سرعت داشته و تا ۱۶۰ کیلومتر مسافت را با یک بار شارژ طی می‌کند و بسیار باهوش‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید.