بیگلو گفت: از قیمت گذاری دستوری، خودروساز، قطعه ساز و مردم رضایت ندارند و دولت باید فکری به حال قیمت گذاری کند.
 
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان در گردهمایی سراسری قطعه سازان، گفت: خودروسازان، قطعه سازان و مصرف کنندگان هیچ کدام از قیمت گذاری دستوری خودرو رضایت ندارند و دولت باید فکری به حال قیمت گذاری کند.

بیگلو ادامه داد: شرایط کاری برای قطعه سازی با وجود تحریم‌ها سخت شده است و در تلاش هستیم از محل جبران زیان خودروسازان، مطالبات قطعه سازان را دریافت کنیم.

او بیان کرد: افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو می‌تواند این امید را در قطعه سازان ایجاد کند تا خودروسازان با کاهش زیان، مطالبات آنها را پرداخت کنند.

دبیر انجمن قطعه سازان گفت: وضعیت مطالبات و عدم پرداخت توسط خودروسازان باعث شده قطعه سازان زیان زیادی داشته باشند؛ این بین برخی شانه خالی کرده اند گرانی خودرو را گردن قطعه‌ساز انداخته اند.

بیگلو ادامه داد: بسیاری از مواد اولیه بسیار گران شده اند؛ فولاد، پتروشیمی، مس و بسیاری از مواد اولیه تولید خودرو در ایران بالاتر از نرخ جهانی قیمت دارند و باعث شده زیان قطعه‌سازان روز به روز بیشتر شود.