کانن ویدیویی منتشر کرده است و در آن از محصول تازه خود با نام EOS R7 سخن گفته است. این ویدیوی زیبا ولی حجیم را ببینید.