دیجیزا/ دانشمندان آمریکایی در جدیدترین فعالیت های خود جهت به دست آوردن روش درمانی کووید ۱۹ موفق شدند روش درمانی آنتی بادی را ایجاد کنند که همه سویه های شناخته شده این ویروس را خنثی می کند. 
 واکسن های نجات بخش کووید ۱۹ به ما این امکان را می دهد که پس از بیش از یک سال از شیوع همه گیری کرونا، احساس خوش بینی و امیدواری کنیم.
اما واکسن ها و فواید آن تنها یک روی سکه هستند. ما به طور کلی به درمان هایی نیاز داریم که بتوان به کمک آن ها از بیماری های شدید پس از عفونت جلوگیری کرد. 
در سال گذشته، پیشرفت چشمگیری در توسعه درمان های موثر بر اساس آنتی بادی وجود داشته است و در حال حاضر سه دارو برای درمان بیماری کووید ۱۹ از طریق مجوز استفاده اضطراری (EUA) توسط سازمان غذا و دارو در دسترس قرار دارد.

جدیدترین درمان با کمک آنتی بادی، Sotrovimab توسط مراکز مطالعاتی گلکسواسمیت کلاین (GlaxoSmithKline) و ویربیوتکنولوژی (Vir Biotechnology) ایجاد شد. پس از یک مطالعه مشترک بزرگ توسط دانشمندان سراسر کشور ایالات متحده آمریکا، یک آنتی بادی طبیعی (در خون یک بازمانده از کووید ۱۹) کشف شد که دارای وسعت و کارایی قابل توجهی است.
 آزمایش ها نشان داد که این آنتی بادی، به نام S309، ویروس کرونای سارس ۲ عامل کووید ۱۹ و تمام سویه های شناخته شده از جمله انواع جهش یافته های تازه ظهور پیدا کرده مانند دلتا را خنثی می کند. 

جی نیکس (Jay Nix)، سرپرست کنسرسیوم زیست شناسی مولکولی مستقر در منبع نور پیشرفته آزمایشگاه برکلی (ALS)، برای انجام کریستالوگرافی اشعه ایکس روی نمونه های آنتی بادی مشتق شده از بهبودیافتگان کووید ۱۹ از پرتوهای خطی در منبع نور پیشرفته و خطوط پرتو در منبع تابش استنفورد  Synchrotron  استفاده کرد. 
کار نیکس در کنار کریستالوگرافی و یافته های میکروسکوپ الکترونی کریو، با تهیه نقشه های ساختاری دقیق از نحوه اتصال آنتی بادی ها به پروتئین اسپایک کرونا ویروس سارس ۲ کمک کرد و به اعضای این تیم پژوهشی  امکان داد که کشت سلولی را پیش ببرند.

مطالعات مبتنی بر حیوانات پس از نتایج آزمایشگاهی ، توسعه دهندگان درمان با آنتی بادی را بر اساس ساختار آنتی بادی S309 طراحی کرده و آن را در آزمایش های بالینی ارزیابی کردند.  
آزمایش ها نشان داد افراد مبتلا به عفونت های خفیف تا متوسط کووید ۱۹ که از تزریق داروی آنتی بادی استفاده کرده اند با  ۸۵ درصد کاهش میزان بستری شدن یا مرگ در مقایسه با دارونما مواجه می شوند.
فعالیت های این تیم پژوهشی به اینجا ختم نشده و دانشمندان این تیم با درک این مسئله که جهش های جدیدی در ویروس ممکن است ایجاد شود و یک ویروس جدید بیماری زا از یک رویداد متقاطع بین حیوان و انسان پدیدار شود، یک مطالعه جدید را به منظور بررسی عمیق عوامل مقاوم سازی آنتی بادی ها در برابر فرار ویروسی و چگونگی واکنش آنتی بادی های خاص در برابر ویروس های مختلف و مرتبط آغاز کردند. 
این پژوهشگران با استفاده از تجزیه و تحلیل بیوشیمیایی و ساختاری، اسکن جهش عمیق و آزمایش های اتصال موفق شدند یک آنتی بادی قدرتمند بی نظیر را شناسایی کنند. 
جی نیکس  در این رابطه گفت: « به نظر می رسد آنتی بادی کشف شده که به محل پروتئین اسپایک ویروس کرونا متصل می شود، همه سویه های شناخته شده را خنثی می کند.» آزمایش های انجام شده روی همسترها نشان می دهد که این آنتی بادی حتی در صورت پیشگیری می تواند از عفونت کووید ۱۹ جلوگیری کند. 
شرح کامل این پژوهش ها و نتایج حاصل از آن در اخرین شماره مجله (Nature) منتشر شده و قابل دسترس است.