احسان ابراهیمیان ماجرای نخستین تصویر سیاه‌چاله مرکزی کهکشان راه شیری و فرایند ثبت آن را بررسی می‌کند. دیدن این برنامه را از دست ندهید.

منبع: مجله علمی آوا استار