شفقنا/محمدمسیح حمیدی؛ دانشجوی افغان در رشته ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف تهران توانست نفر اول المپیاد علمی دانشجویان ایران در بخش ریاضی شود. این دور المپیاد علمی دانشجویی ایران با رقابت هزار و ۶۷۷ برگزیده در ۱۰ دانشگاه ایران برگزار شد.

نتیجه مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی ایران در سال ۹۹ روز یک شنبه منتشر و مدال طلا بر گردن ۲۶ برگزیده این برنامه آویخته شد.

گزارش شده که یکی از این برندگان محمدمسیح حمیدی؛ دانشجوی افغان است.
این اولین بار است که یک افغان در سطح ایران و در بخش ریاضی نفر اول می‌شود.
این در حالی است که مهاجران افغان در ایران برای درس خواندن و راه یافتن به دانشگاه‌با مشکلات زیادی روبرو هستند.