این واضح‌ترین و نزدیکترین عکسی است که تا کنون از خورشید ثبت شده است. برای اولین بار است که از یک منطقه‌ی خورشید (قطب جنوب) تصویری با چنین جزئیاتی ثبت می‌شود. در زمان ثبت این تصویر «کاوشگرِ مدارگرد خورشیدی» در مدار عطارد قرار داشت و دمای روی سپر حرارتی آن به ۵۰۰ درجه سلسیوس می‌رسید