خودروهای موجود در پارکینگ طبقات بالای ساختمان متروپل به وسیله جرثقیل ۱۶۰ تنی فاز ۲ پالایشگاه آبادان، سالم پایین آورده شدند.