ویدیویی از برخورد سنگین پژو ۲۰۷ با درختی در خیابان که منجر به نصف شدن ماشین شد اما با این حال ایربگ ماشین باز نشد را ببینید.