تصاویری دیدنی از کوپه کلاسیک محبوب آمریکایی، شلبی ۴۲۷ مدل ۱۹۶۵.