نگاهی به خودروی الکتریکی جذاب سایک با نام Zhiji L7 EV مدل ۲۰۲۲