ویدئویی جذاب از مراحل ساخت تانک EBR 105 چوبی بر پلتفرم یک ون قدیمی میتسوبیشی در ۹۹ روز!