مستندی جذاب از ابرکارخانه پیشرفته لامبورگینی در ایتالیا.

ادامه این قسمت، ۳۱ خرداد ساعت ۱۹.