مستندی جذاب از ابرکارخانه پیشرفته لامبورگینی در ایتالیا (قسمت سوم).