دیجیزا/ احتمال ابتلا به عفونت کووید ۱۹ درجریان سفر با سیستم حمل‌و‌نقل عمومی به محلی که در آن می‌نشینید و مدت زمان سفر شما بستگی دارد.
   
مطالعه‌ی جدیدی نشان می‌دهد که احتمال ابتلا به کووید ۱۹ در حمل‌و‌نقل عمومی تا حد زیادی بستگی به محل نشستن شما دارد و کسانی که کمترین فاصله را با یک فرد عفونی دارند، درمعرض بالاترین خطر قرار داشته و کسانی که از وی دورند، درمعرض خطر کمتری قرار دارند.

مطالعه‌ی مذکور که شامل هزاران مسافری می‌شد که با قطارهای پرسرعت چین سفر می‌کردند (قطارهای جی)، دریافت که نرخ انتقال به مسافران نزدیک فرد عفونی، از صفر تا حدود ۱۰ درصد متغیر بود و کسانی که برای مدت زمانی بیشتر در کمترین فاصله با فرد عفونی قرار داشتند، درمعرض بالاترین خطر قرار داشتند.

دکتر شنگجی لای، نویسنده‌ی اصلی مطالعه از دانشگاه ساوتهمپتون گفت: «مطالعه‌ی ما نشان می‌دهد که گرچه افزایش خطر انتقال کووید ۱۹ در قطارها وجود دارد، محل صندلی فرد و مدت زمان سفر نسبت‌به یک فرد عفونی می‌تواند تفاوت بزرگی ازنظر انتقال بیماری ایجاد کند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که در طول دنیاگیری کووید ۱۹ مهم است که تراکم مسافران کاهش یافته و اقدامات بهداشت شخصی مانند استفاده از پوشش صورت و درصورت امکان انجام بررسی‌های دمایی قبل از سوار شدن ترویج داده شود.»

درواقع، مطالعات دیگری از سراسر جهان نشان می‌دهند که وقتی مسافران از ماسک استفاده و از دستورالعمل‌های فاصله‌گیری اجتماعی پیروی می‌کنند، حمل‌و‌نقل عمومی ممکن است خطر نسبتا کمی را در پی داشته باشد. برای مثال، در پاریس، مقامات بهداشت عمومی دریافتند که از ۳۸۶ خوشه‌ی کووید ۱۹ در فاصله‌ی ماه مه تا اواسط ژوئیه، هیچ‌کدام با حمل‌و‌نقل عمومی ارتباطی نداشته‌اند. یافته‌های مشابهی در توکیو و بخش‌هایی از اتریش نیز گزارش شده است.

در مطالعه‌ی جدید که در مجله‌ی Clinical Infectious Diseases منتشر شده است، پژوهشگران اطلاعات مسافرانی را که از اواسط دسامبر تا اواخر فوریه‌ی سال ۲۰۲۰ با قطارهای جی سفر کرده بودند، تجزیه‌و‌تحلیل کردند که مربوط به دوره‌ی قبل از اوج شیوع این بیماری در چین است.

پژوهشگران بیش از ۲۳۰۰ مسافر را به‌عنوان بیماران شاخص شناسایی کردند که طی سفرهای خود دچار کووید ۱۹ بودند و بیش از ۷۲ هزار مسافر را مشخص کردند که نزدیک این موارد نشسته بودند. به‌طور‌کلی، از ۷۲ هزار نفر مسافر نزدیک، ۲۳۴ نفر دچار عفونت کووید ۱۹ شدند که با سفر قطار آن‌ها ارتباط داشت. براین‌اساس، میانگین نرخ حمله (درصدی از کل افراد که نتیجه‌ی آزمایش کرونا در آن‌ها مثبت شد) حدود ۰/۳۲ درصد بود. کسانی که مستقیما کنار یک فرد آلوده نشسته بودند، بیشترین خطر ابتلا به عفونت را داشتند و میانگین نرخ حمله در آن‌ها ۳/۵ درصد بود. برای کسانی که در همان ردیف نشسته بودند، اما لزوما کنار فرد عفونی قرار نداشتند، میانگین نرخ حمله برابر ۱/۵ درصد بود. این مقدار حدود ۱۰ برابر بیشتر از نرخ حمله برای افرادی بود که درست در یکی دو ردیف پشت فرد عفونی قرار داشتند.

مدت زمان سفر نیز روی خطر ابتلا اثر داشت. به‌طور متوسط، برای هر یک ساعتی که فرد با یک مسافر آلوده سفر می‌کرد، نرخ حمله ۰/۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کرد و برای کسانی که کنار فردی آلوده نشسته بودند، نرخ حمله به ازای هر یک ساعت ۱/۳ درصد افزایش می‌یافت.

به‌نظر می‌رسید کسانی که پس از پیاده شدن فرد عفونی روی همان صندلی می‌نشستند، درمعرض خطر پایین ابتلا به عفونت قرار داشته باشند. به گزارش CTV News، ازمیان ۱۳۴۲ فردی که روی صندلی می‌نشستند که قبلا توسط یک فرد آلوده اشغال شده بود، فقط یک فرد بعدا دچار بیماری شد که براین‌اساس، نرخ حمله‌ی ۰/۰۷۵ به دست می‌آید. پژوهشگران چنین نتیجه‌گیری کردند که برای پیشگیری از شیوع کووید ۱۹، مسافران در یک ردیف با همدیگر حداقل دو صندلی فاصله داشته باشند و مدت زمان سفر به ۳ ساعت محدود شود. اندی تاتم یکی از نویسندگان مطالعه گفت: «ما امیدواریم که نتایج ما بتواند به مقامات سراسر جهان درمورد اقدامات لازم برای محافظت دربرابر ویروس اطلاع‌رسانی و به کاهش شیوع آن کمک کند.»

نویسندگان مقاله خاطرنشان کردند که مطالعه‌ی آن‌ها محدودیت‌هایی داشته است. برای مثال، پژوهشگران نتوانستند ثابت کنند که آن ۲۳۴ نفر به‌طور قطعی ویروس را در قطار گرفته‌‌اند، گرچه مقامات بهداشت عمومی تاکید کرده‌اند که به احتمال زیاد، منشا ویروس قطار بوده است. علاوه‌بر‌این، مطالعه‌ی مذکور حاوی اطلاعاتی دراین مورد نبود که آیا مسافران از تجهیزات محافظی مانند ماسک استفاده کرده بودند یا نه.