مشتریان خرید تارا، فیدلیتی و ریسپکت تا ساعت ۱۷ روز دوشنبه می‌توانند ثبت سفارش خود را انجام دهند.

بر اساس اطلاعیه شرکت بورس کالا مشتریان خریداران خودروی تارا دستی، فیدلیتی 5 نفره، فیدلیتی 7 نفره و رسپکت که در 25 بهمن ماه عرضه می شود باید به این نکات توجه کنند.

1- مهلت ثبت سفارش ساعت 17 روز دوشنبه 24 بهمن ماه خواهد بود لازم به ذکر است که به منظور مدیریت سفارش های دریافتی مشتریان کارگزاران امکان مسدود سازی سفارش های دریافتی را تا ساعت 17 و 30 دقیقه روز دوشنبه خواهند داشت.

2- میزان پیش پرداخت خرید 100 درصد تعیین شده است.

3- اشخاصی که در عرضه های قبلی در بورس کالا خودرو سواری خریداری نموده اند و همچنین از ابتدای سال 98 از شرکت‌های خودروسازی موفق به خرید خودرو شده‌اند امکان ثبت سفارش نخواهند داشت.

4- هر کد بورسی صرفاً امکان یک ثبت سفارش را دارد.

5- ثبت سفارش برای اشخاص حقوقی مجاز نیست.